วิธีรับประทานยาคุม “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED)

วิธีรับประทานยาคุมเมลลิแอนอีดี

                ยาคุม “เมลลิแอน อีดี” จะมีเม็ดยาในแผงรวมกันเป็น 28 เม็ด โดยแบ่งเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” เม็ดสีขาว 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วย Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม รวมกับ “เม็ดแป้ง” เม็ดสีชมพู 7 เม็ด

 

วิธีที่ 1

                หากดูที่ด้านหลังของแผง จะเห็น “ตัวเลขลำดับการใช้” จาก 1 – 28 ดังนั้น เม็ดแรกที่จะต้องแกะมาใช้ ก็คือเม็ดที่ระบุลำดับที่ 1 ในแผง จากนั้นก็รับประทานเรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ วันละเม็ด จนถึงเม็ดที่ 28 ที่เป็นเม็ดสุดท้ายของแผงนั่นเอง

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ช่วงของการรับประทานในแถว “เม็ดแป้ง” ก็ควรจะมีประจำเดือนมานะคะ โดยมักจะมาประมาณกลางแถว แต่ก็อาจคลาดเคลื่อน เร็วหรือช้ากว่านั้นเล็กน้อย

                เมื่อมีประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์ รับประทานครบทั้ง 28 เม็ดแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย เพื่อให้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

               

วิธีที่ 2

                อย่างไรก็ตาม การใช้เรียงตามลำดับตัวเลข อาจทำให้ตรวจสอบได้ยากว่ามีการรับประทานซ้ำซ้อนหรือลืมรับประทานหรือเปล่า โดยเฉพาะหากผู้ใช้จำไม่ได้ว่ารับประทานถึงลำดับที่เท่าไหร่ไปแล้ว

                ซึ่งในกล่องยาคุม “เมลลิแอน อีดี” จะมี “แถบช่วยจำ” มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ

                สมมติว่าผู้อ่านจะเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็ให้แกะแถบช่วยจำที่เริ่มต้นด้วยตัวย่อ “พ.” มาติดไว้ที่ด้านบนของแผงยาคุม

                จากนั้น ผู้อ่านก็สามารถแกะยามารับประทานตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผง แทนการดู “ตัวเลขลำดับการใช้” ได้เลยนะคะ

                ซึ่งวิธีนี้จะง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีการใช้ยาในวันนั้น ๆ ไปแล้วหรือยัง จึงช่วยป้องกันการแกะมารับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือทำให้ทราบหากมีปัญหาลืมรับประทานยา เพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

 

                ส่วน “แถบสีแดง” ที่ปรากฏอยู่ในแผง เป็นเพียงการเน้นความสำคัญ โดยแถบสีแดงสั้น ๆ และข้อความว่า “Start” ที่เม็ดยาสีขาวซ้ายสุดของแถวแรก จะบอกผู้ใช้ว่า “ให้เริ่มรับประทานเม็ดนี้เป็นเม็ดแรก”

                และแถบสีแดงในแถวล่างสุด เป็นการเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่า “ประจำเดือนจะมาในช่วงนี้” นั่นเองค่ะ