ป้ายกำกับ: ยาคุมฉุกเฉิน

กินยาคุมฉุกเฉินแล้วเลือดออก จะท้องไหม
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

กินยาคุมฉุกเฉินแล้วเลือดออก จะท้องไหม

หากมีเลือดออกหลังรับประทานยาคุมฉุกเฉิน แสดงว่ายาใช้ได้ผลในการป้องกัน หรือหมายถึงมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว?!?

รีโวค-1.5
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “รีโวค-1.5” (Revoke-1.5)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “รีโวค-1.5” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ต้องกินเม็ดไหนก่อน

ถ้าจะใช้ “ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด” ตามวิธีดั้งเดิม นั่นคือ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด รวม 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 12 ชั่วโมง ควรจะต้องกินเม็ดไหนก่อนนะ

blank
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ยาคุมฉุกเฉิน “มาดอนน่า” (Madonna) และ “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า” (Madonna) และ ยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า วัน” (Madonna one) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

มาดอนน่า วัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า วัน” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

เอ-โพสน็อกซ์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เอ-โพสน็อกซ์” (A-Posnox)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “เอ-โพสน็อกซ์” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง