ป้ายกำกับ: ยาคุมรายเดือน

ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท

แนะนำยาคุมรายเดือนที่มีราคาไม่เกิน 200 บาท โดยจัดแบ่งตามสูตรยาเป็น 11 กลุ่ม และเรียงลำดับตามราคาจากน้อยไปมาก

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมราคาไม่เกิน 100 บาท

แนะนำยาคุมฮอร์โมนรวมที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท จำนวน 15 ยี่ห้อ โดยจัดแบ่งตามสูตรยา และเรียงลำดับตามราคา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีงบจำกัด

ยาคุมสลินดา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “สลินดา” (Slinda)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมสลินดา (Slinda) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮอร์ซ” (Herz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮอร์ซ (Herz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ตัวเลขหรือตัวย่อในชื่อยาคุมบอกอะไรเรา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ตัวเลข/ตัวย่อในชื่อยาคุม…บอกอะไรเรา?!?

ความหมายของตัวเลขหรือตัวอักษรย่อที่อยู่หลังชื่อยาคุมกำเนิดแต่ละยี่ห้อ

ยาคุมวันเดย์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “วันเดย์” (ONEDAY)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมวันเดย์ (ONEDAY)