วิธีรับประทานยาคุม “เดอมูท” (Dermooth)

                เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของยาคุม “เดอมูท” มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากันทุกเม็ดค่ะ นั่นคือ ในแต่ละเม็ดจะประกอบด้วย Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                แม้ว่าคุณสมบัติของเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดนั้นจะเหมือนกันหมด จึงสามารถแกะเม็ดใดมารับประทานก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเรียงตามลำดับในแผง

                แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ และสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “พ” มารับประทานก่อนเป็นเม็ดแรก โดยสามารถเลือกเม็ดยา “พ” ใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ ซึ่งในภาพตัวอย่าง จะเลือกเม็ดยา “พ” จากแถวบนของแผงมาใช้ก่อนค่ะ

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดไปตามลำดับที่เลือกไว้ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

                และควรมีการตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน รวมถึง ควรรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง เพื่อป้องกันการสับสนแล้วรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือเพื่อให้แก้ไขได้อย่างเหมาะสมหากลืมรับประทานยา

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “เดอมูท” หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมาค่ะ

                จากตัวอย่าง เมื่อเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันพุธ ถ้ารับประทานถูกต้องและครบถ้วน ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร จึงต้องเว้นว่างต่อ 7 วันนับตั้งแต่วันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร แล้วต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธเหมือนเดิมนะคะ

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยค่ะ

                เมื่อประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่าง ก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดเพื่อให้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ