ลืมกินยาคุม “เลอร์เมร่า”

ลืมรับประทานยาคุมเลอร์เมร่า

                “เลอร์เมร่า” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ในบทความนี้จะแนะนำวิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทาน “เลอร์เมร่า” โดยอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) เป็นหลักใหญ่ และเสริมด้วยแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ในบางประเด็นเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

                คุณผู้อ่านสามารถเลือกข้อมูลที่สนใจได้เลยค่ะ

  1. ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  3. ลืมรับประทานต่อเนื่องกันตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)