ยาคุม “มินนี่” (Minny) และ “มินนี่ 28” (Minny 28)

ยาคุมมินนี่และมินนี่28

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                แม้ว่า “มินนี่” (Minny) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “มินนี่ 28” (Minny 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด จะมีรูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งคู่ก็มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากันค่ะ

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “มินนี่” และ “มินนี่ 28”

มินนี่ (Minny)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาทั้งหมดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มินนี่ 28 (Minny 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยา 21 เม็ดแรก คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยา 7 เม็ดที่เหลือ ซึ่งมีสีขาวเหมือนกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ก็คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง “มินนี่” และ “มินนี่ 28” มีรูปลักษณ์ภายนอก ได้แก่ สี, ขนาด และรูปร่าง ที่เหมือนกัน, มีจำนวน 21 เม็ดเท่ากัน และมีส่วนประกอบที่ตรงกัน นั่นคือ แต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็กกว่า ที่มีเพิ่มมาอีก 7 เม็ดในแผงของ “มินนี่ 28” ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมมินนี่, ยาคุมมินนี่ 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “มินนี่” และ “มินนี่ 28”

มินนี่ (Minny)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          เลือกรับประทานเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) ให้เว้นว่างอีก 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมมินนี่

มินนี่ 28 (Minny 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) ก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมมินนี่ 28)

 

                จุดเด่นของ “มินนี่” ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ก็คือ การเรียงลำดับตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” นั้นง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ซึ่งหากตรวจดูทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยาออกมาจากแผง ก็จะมั่นใจได้ว่ารับประทานถูกต้อง ไม่มีการใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือถ้าหากลืมรับประทาน ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็ว

                แต่จุดอ่อนของยาคุมรูปแบบนี้ ก็คือ การที่ต้องเว้นว่าง 7 วันหลังใช้แผงเดิมหมด อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางรายว่าควรจะต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรือเสี่ยงที่จะต่อยาคุมช้าเกินกำหนดซึ่งส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                ในทางตรงกันข้าม จุดเด่นของ “มินนี่ 28” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็คือ การที่ผู้ใช้ต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวัน โดยรับประทานเม็ดแป้งแทนการเว้นว่าง สามารถลดปัญหาการต่อยาคุมแผงใหม่ไม่ตรงเวลาได้

                แต่การระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” นั้นทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า เพราะใช้อ้างอิงกับวันในสัปดาห์หรือวันที่ตามปฏิทินไม่ได้ จึงเป็นจุดอ่อนที่อาจทำให้ผู้ใช้รับประทานผิด เช่น ใช้ยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรืออาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ทั้ง “มินนี่” และ “มินนี่ 28” มีราคาเท่ากัน อีกทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่แตกต่างกัน จึงแนะนำให้เลือกใช้ตามความถนัดนะคะ เช่น ถ้ากังวลว่าจะรับประทานผิด ควรเลือกใช้ “มินนี่” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แต่ถ้ากังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การเลือกใช้ “มินนี่ 28” ที่ต้องรับประทานทุกวันก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “มินนี่” และ “มินนี่ 28” คล้ายกันมาก ถ้าหากไม่สังเกตตัวเลขหน้ากล่อง ก็อาจซื้อมาผิดรูปแบบได้ ซึ่งถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน มีข้อแนะนำในการต่อยาคุมดังนี้ค่ะ

  1. เปลี่ยนจาก “มินนี่” แบบ 21 เม็ด ไปเป็น “มินนี่ 28” แบบ 28 เม็ด

                เมื่อรับประทาน “มินนี่” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “มินนี่ 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยเรียงลำดับการใช้จากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

blank

 

  1. เปลี่ยนจาก “มินนี่ 28” แบบ 28 เม็ด ไปเป็น “มินนี่” แบบ 21 เม็ด

                เมื่อรับประทาน “มินนี่ 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “มินนี่” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันนั้นมาใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

 

 

                               และหากกังวลว่าเมื่อใช้ “มินนี่” แล้วอาจลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเอง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธ

 

                หรือหากกังวลว่าเมื่อใช้ “มินนี่ 28” แล้วอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 19 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 19 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                และจากหลักการที่ว่า เม็ดแรกของแต่ละแถวจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ นั่นหมายถึง ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 15 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 16 จะตรงกับวันพฤหัสบดี, เม็ดที่ 17 จะตรงกับวันศุกร์, เม็ดที่ 18 จะตรงกับวันเสาร์ และเม็ดที่ 19 ก็จะต้องตรงกับวันอาทิตย์นั่นเอง