ลืมกินยาคุม “วันเดย์”

ลืมรับประทานยาคุมวันเดย์

                “วันเดย์” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol 0.050 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethindrone (Norethisterone) 1 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลจำนวน 7 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งมีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                ในแผงของ “วันเดย์” จะมีเพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ไม่มีตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ จึงยากต่อการตรวจสอบประจำวัน และเสี่ยงที่ผู้ใช้จะลืมรับประทานแล้วปล่อยให้ขาดยาโดยไม่รู้ตัว หรือในทางกลับกัน ก็อาจรับประทานซ้ำอีกทั้งที่ได้รับประทานไปแล้ว

                เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์ ตามที่แนะนำไว้ในบทความ เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “วันเดย์” นะคะ

                และเพื่อให้สอดคล้องกัน ในบทความนี้ จะแนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “วันเดย์” สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

            ส่วนผู้ที่ใช้ยาตามลูกศร โดยไม่ได้เทียบกับวันในสัปดาห์เลย สามารถอ่านวิธีแก้ไขในบทความ ลืมกินยาคุม “วันเดย์” (ตอนที่ 2) แทนได้ค่ะ

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “วันเดย์” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และเสริมด้วยแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ในบางประเด็นเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 5)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 9)