หาซื้อ Mercilon 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเมอซิลอน28

                “เมอซิลอน 28” (Mercilon 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ที่มี “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีขาวขนาดใหญ่) จำนวน 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีขาวขนาดเล็ก) จำนวน 7 เม็ดนั้น เป็นแค่เพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาใด ๆ

 

                หากหาซื้อ “เมอซิลอน 28” ไม่ได้ การใช้ “มินนี่ 28” (Minny 28) หรือ “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28) ทดแทน ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาฮอร์โมนที่เหมือนกันแล้ว ยังมีรูปแบบและวิธีการใช้ที่ตรงกันอีกด้วยนะคะ

                นั่นคือ ผู้ใช้จะต้องรับประทานเม็ดยาในแผง โดยเริ่มจากเม็ดยาลำดับที่ 1 และใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดยาลำดับที่ 28

                และเมื่อใช้ครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มรับประทานเม็ดยาลำดับที่ 1 ของแผงถัดไปได้เลย

 

                ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ยี่ห้อนี้ใช้เม็ดยาสีขาวเหมือนกัน โดยที่เม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ ในลำดับที่ 1 – 21 เป็นตัวแทนของ “เม็ดยาฮอร์โมน” ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก ในลำดับที่ 22 – 28 ก็จะเป็นตัวแทนของ “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง

                อีกทั้ง การเรียงลำดับการใช้ของเม็ดยาทั้ง 4 แถว ก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะ นั่นคือ ในแถวที่ 1 (ลำดับที่ 1 – 7) และ 3 (ลำดับที่ 15 – 21) จะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ส่วนแถวที่ 2 (ลำดับที่ 8 – 14) และ 4 (ลำดับที่ 22 – 28) จะเรียงจากขวามาซ้าย  

                ดังนั้น ผู้ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม จาก “เมอซิลอน 28” ไปใช้ “มินนี่ 28” หรือ “เลสซิลอน 28” ก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะ

 

                “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศทั้งคู่ มีราคาเท่า ๆ กัน ซึ่งถือว่าย่อมเยากว่า “เมอซิลอน 28” ที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศค่ะ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีการใช้ยาคุม “มินนี่ 28”, วิธีการใช้ยาคุม “เลสซิลอน 28”)

 

               

                แต่ในกรณีที่หาซื้อ “มินนี่ 28” หรือ “เลสซิลอน 28” มาใช้แทน “เมอซิลอน 28” ไม่ได้ หากยังต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากัน ก็สามารถใช้ “เมอซิลอน” (Mercilon), “มินนี่” (Minny), “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) หรือ “โนวีเนท” (Novynette) ซึ่งเป็นยาคุมรูปแบบ 21 เม็ดแทนได้นะคะ

                โดยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เล็กน้อย นั่นคือ แทนที่จะใช้เรียงลำดับตัวเลข จาก 1 – 28 ตามเดิม แต่เมื่อเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดซึ่งไม่ได้ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง ก็ต้องแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง แล้วใช้ต่อตามลำดับที่เลือกไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

                และเนื่องจากยาคุมแบบ 21 เม็ด ไม่ได้มีเม็ดยาหลอกอยู่เลย ดังนั้น เมื่อผู้ใช้รับประทานหมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วันก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการที่เว้นว่าง 7 วันหลังใช้ “เมอซิลอน”, “มินนี่”, “เลสซิลอน” หรือ “โนวีเนท” หมดแผง ก็ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา ไม่ต่างไปจากการรับประทานเม็ดยาหลอก 7 วันของผู้ใช้ “เมอซิลอน 28” นั่นเอง

 

                “เมอซิลอน” และ “โนวีเนท” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกัน โดยที่ “เมอซิลอน” มีราคาเท่ากับ “เมอซิลอน 28” ส่วน “โนวีเนท” จะมีราคาถูกกว่า

                อย่างไรก็ตาม อาจเพราะยังมีการใช้ที่ไม่แพร่หลาย ทำให้หาซื้อ “โนวีเนท” ได้ยากกว่า “เมอซิลอน”

                ส่วน “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” แต่เท่า ๆ กันกับ “โนวีเนท” ค่ะ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีการใช้ยาคุม “เมอซิลอน”, วิธีการใช้ยาคุม “มินนี่”, วิธีการใช้ยาคุม “เลสซิลอน 21” และ วิธีการใช้ยาคุม “โนวีเนท”)