หาซื้อ Meliane ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเมลลิแอนอีดีได้

                “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง ก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่แต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีชมพูจำนวน 7 เม็ดที่เหลือนั้นคือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

                หากหาซื้อ “เมลลิแอน อีดี” ไม่ได้ และต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิมที่มีรูปแบบ 28 เม็ดเหมือนกัน ก็สามารถใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28), “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) หรือ “ออนเจล 20” (Onjel 20) แทนได้ค่ะ

 

                ในแผงของ “เมลลิแอน อีดี”, “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” จะมีการจัดวางเม็ดยาในแผงเป็น 4 แถว แถวละ 7 เม็ด โดยมี “เม็ดยาฮอร์โมน” อยู่ในลำดับที่ 1 – 21 และมี “เม็ดยาหลอก” อยู่ในลำดับที่ 22 – 28 เหมือนกัน

                แต่จะมีการจัดเรียง “ตัวเลขลำดับการใช้” ในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะ

                โดยหากดูในแผงยาด้านที่เป็นตัวเลขตามภาพตัวอย่าง จะเห็นว่า “เมลลิแอน อีดี” มีการเรียง “ตัวเลขลำดับการใช้” ในทิศทางเดียว จากขวาไปซ้าย นั่นคือ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแต่ละแถว จะอยู่ในตำแหน่งขวาสุดของแถว และให้แกะต่อตามลำดับไปทางซ้าย

                ส่วน “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” จะมีการเรียง “ตัวเลขลำดับการใช้” ในลักษณะของงูกินหาง นั่นคือ เม็ดแรกของแถวถัดไป จะอยู่ติดกับเม็ดสุดท้ายของแถวเดิม (เช่น เม็ดที่ 8 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่สอง ก็จะอยู่ต่อจากเม็ดที่ 7 ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายของแถวที่หนึ่ง)

                ความแตกต่างนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก “เมลลิแอน อีดี” จะมี “แถบช่วยจำสำหรับวันเริ่มรับประทานยาคุมที่เหมาะสม” แถมมาในกล่อง สำหรับติดไว้ที่ส่วนบนในแผง (ของด้านที่มองเห็นเม็ดยา) เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบการใช้ประจำวัน การเรียง “ตัวเลขลำดับการใช้” จึงต้องเป็นทิศทางเดียว จะได้สอดคล้องกับการเรียงลำดับตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” นั่นเองค่ะ

                ในขณะที่ “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” ไม่มีแถบช่วยจำดังกล่าวมาให้ใช้ การเรียงลำดับจึงยึดตามตัวเลขเพียงเท่านั้น และเช่นเดียวกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ที่นิยมเรียงลำดับต่อกันแบบเม็ดต่อเม็ด ทิศทางการใช้ในแต่ละแถวจึงสลับกันไปมาจาก “ซ้ายไปขวา” และ “ขวาไปซ้าย”

                ดังนั้น หากต้องเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมจาก “เมลลิแอน อีดี” ไปเป็น “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” หรือ “ออนเจล 20” ควรระวังการแกะเม็ดยาผิดลำดับ เนื่องจากมีการวางทิศทางที่ต่างกันดังกล่าวด้วยนะคะ เพราะแม้ว่าการใช้ย้อนศรของเม็ดยาในกลุ่มเดียวกัน (เช่น แกะสลับลำดับระหว่าง “เม็ดยาฮอร์โมน” ด้วยกัน) จะไม่ลดประสิทธิภาพของยา แต่ก็อาจทำให้สับสนและเสี่ยงที่จะรับประทานไม่ครบหรือเกินขนาดได้ การใช้ให้ถูกต้องตรงตามลำดับจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญค่ะ

 

                นอกจากนี้ การที่ไม่มีแถบสติ๊กเกอร์ช่วยจำเหมือนที่เคยใช้ ก็อาจทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยาก และเสี่ยงที่จะรับประทานผิดได้เช่นกัน

                ซึ่งก็มีเคล็ดลับช่วยจำง่าย ๆ ว่าถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนั้นตรงกับวันใดในสัปดาห์ วันที่จะต้องรับประทานเม็ดยาลำดับที่ 8, 15 และ 22 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแต่ละแถว ก็จะตรงกับวันเดียวกันนั่นเอง จึงสามารถไล่ลำดับเม็ดยาตามนี้เพื่อตรวจสอบการใช้ประจำวันได้

                และเนื่องจาก “เมลลิแอน อีดี”, “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดเหมือนกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ หรือจะใช้ยี่ห้อเดิมต่อก็ตาม แนะนำให้ใช้แผงเดิมไปจนหมดแผง จากนั้นจึงค่อยต่อแผงใหม่ในวันถัดมานะคะ หากต่อยาคุมถูกต้องตรงตามกำหนดเช่นนี้ ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

                ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ก็ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” โดยประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดไปแล้ว 2 – 3 วัน จึงตรงกับวันที่รับประทานเม็ดยาลำดับที่ 24 หรือ 25 ของแผง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

 

 

                แต่ถ้าไม่สามารถหาซื้อ “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” หรือ “ออนเจล 20” มาใช้แทน “เมลลิแอน อีดี” ได้ ก็ยังมียาคุมสูตรเดียวกัน (นั่นคือ ใช้ตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนใน “เม็ดยาฮอร์โมน” เท่ากัน) ที่เป็นแบบ 21 เม็ดให้เลือกใช้แทนได้นะคะ ได้แก่ “เมลลิแอน” (Meliane), “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn), “คลาเรนซ์ (Clarenz) และ “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20)

blank

                สำหรับ “เมลลิแอน”, “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” จะใช้การเรียงลำดับเม็ดยาในแผงตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ค่ะ นั่นคือ ให้ผู้ใช้แกะเม็ดยาเม็ดใดก็ได้ในแผงที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่รับประทานจริง แล้วรับประทานเรียงตามลำดับนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด

                ส่วน “ไซโคลเม็กซ์-20” จะคล้ายกับ “เมลลิแอน อีดี” ที่ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง และมี “แถบสติ๊กเกอร์” ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แถมมาในกล่อง

                ต่างกันที่ “ไซโคลเม็กซ์-20” จะมีเม็ดยาแถวละ 7 เม็ดอยู่ 3 แถว ซึ่งเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้งหมด แต่ “เมลลิแอน อีดี” จะมี 4 แถว โดย 3 แถวบนจะเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ส่วนแถวล่างสุดจะเป็น “เม็ดยาหลอก” นะคะ

 

                และเนื่องจาก “เมลลิแอน”, “แอนนี่ ลินน์”, “คลาเรนซ์” และ “ไซโคลเม็กซ์-20” จะมีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” อยู่ในแผง โดยไม่มี “เม็ดยาหลอก” อยู่เลย ดังนั้น เมื่อรับประทานไปจนหมดแผงแล้ว ผู้ใช้ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                ซึ่งถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนควรจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาหลังจากที่รับประทานยาคุมหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน จึงตรงกับวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

 

 

สรุปคุณสมบัติและวิธีการใช้

เมลลิแอน อีดี

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

–          แต่มี “แถบช่วยจำ” ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แถมมาในกล่อง เพื่อให้ตรวจสอบการใช้ได้ง่ายขึ้น

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “เมลลิแอน อีดี”)

แอนนี่ ลินน์ 28

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28”)

คลาเรนซ์ 28

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “คลาเรนซ์ 28”)

ออนเจล 20

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 28

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ออนเจล-20”)

เมลลิแอน

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่รับประทานจริง

–          ใช้จนครบ 21 เม็ดแล้วให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

–          เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาเท่ากับ “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “เมลลิแอน”)

แอนนี่ ลินน์

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่รับประทานจริง

–          ใช้จนครบ 21 เม็ดแล้วให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์”)

คลาเรนซ์

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่รับประทานจริง

–          ใช้จนครบ 21 เม็ดแล้วให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “คลาเรนซ์”)

ไซโคลเม็กซ์-20

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 21 ให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปหาเม็ดที่ 21

–          แต่มี “แถบช่วยจำ” ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แถมมาในกล่อง เพื่อให้ตรวจสอบการใช้ได้ง่ายขึ้น

–          ใช้จนครบ 21 เม็ดแล้วให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

–          เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาถูกกว่า “เมลลิแอน อีดี”

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20”)

 

 

…ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2563…