หาซื้อ Govana ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนโกวานาได้

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2022

                “โกวานา” (Govana) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “โกวานา” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “คาเมลล่า” (Camella) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาสำคัญเหมือนกันแล้ว ยังเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนกันอีกด้วย

                ซึ่งแม้ว่าการวางตำแหน่งเม็ดยาในแผงจะไม่ตรงกันไปทั้งหมด แต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์วนไปตามเข็มนาฬิกา จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาคุม

                ทั้ง “โกวานา” และ “คาเมลล่า” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาใกล้เคียงกัน โดยผู้ที่จะใช้ “คาเมลล่า” แทน “โกวานา” อาจได้จ่ายเท่าเดิม หรือเพิ่มเงินขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” วนตามเข็มนาฬิกา

โดยให้เลือกเม็ดยามารับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า”)

 

 

                ในกรณีที่หาซื้อทั้ง “โกวานา” และ “คาเมลล่า” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด อย่าง “โกวานา อีดี” หรือ “คาเมลล่า 28” แทนนะคะ

                เพราะแม้ว่าจะมี 28 เม็ด แต่ทั้ง “โกวานา อีดี” และ “คาเมลล่า 28” ก็มีจำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ไม่ต่างไปจาก “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า”

                เมื่อใช้ฮอร์โมนตัวเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                ส่วนอีก 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียง “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                การรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ของ “โกวานา อีดี” หรือ “คาเมลล่า 28” จึงไม่ต่างไปจากการเว้นว่าง 7 วันของ “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า” นั่นเองนะคะ

                แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีการใช้ โดยให้เปลี่ยนไปรับประทานตามลำดับตัวเลข ซึ่งเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 และเมื่อหมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                “โกวานา อีดี” และ “คาเมลล่า 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเช่นเดียวกัน โดย “โกวานา อีดี” มีราคาเท่ากับ “โกวานา” ส่วน “คาเมลล่า 28” อาจมีราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โกวานา อีดี”, วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า 28”)