หาซื้อ Marvelon ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนมาร์วีลอนได้

                “มาร์วีลอน” (Marvelon) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

 

                ในกรณีที่หาซื้อ “มาร์วีลอน” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “ริต้า 21” แทนได้ค่ะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน, ปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากัน และมีวิธีการใช้ที่เหมือนกัน

                แต่ในแผงของ “มาร์วีลอน” จะมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ทั้ง 2 ด้าน โดยด้านที่เห็นเม็ดยาจะระบุเป็นภาษาไทย ส่วนอีกด้านระบุเป็นภาษาอังกฤษ

                ส่วน “ริต้า 21” จะระบุไว้ทั้ง 2 ภาษา เฉพาะในด้านที่ไม่เห็นเม็ดยาเท่านั้น

                อย่างไรก็ตาม สีของแผงยาและการจัดวางเม็ดยาในแผงมีความคล้ายคลึงกัน และเรียงลำดับวนตามเข็มนาฬิกาทั้งคู่ จึงน่าจะทำความเข้าใจได้ง่ายหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะคะ

                นอกจากนี้ การเปลี่ยนจากยาคุมต้นแบบที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง “มาร์วีลอน” ไปเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “ริต้า 21” ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วยค่ะ

blank

มาร์วีลอน (Marvelon)

ริต้า 21 (Rita 21)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” วนตามเข็มนาฬิกา

โดยให้เลือกเม็ดยามารับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

80 – 90 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 21”)

 

 

                หรือในกรณีที่หาซื้อไม่ได้ทั้ง “มาร์วีลอน” และ “ริต้า 21” แต่ยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง  “มาร์วีลอน 28”, “ริต้า 28” หรือ “ฟีมีน 30” แทนแล้วล่ะค่ะ

                เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน และเมื่อมีตัวยาชนิดเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันนั่นเอง

                แต่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้ โดยรับประทานเม็ดยาตามลำดับตัวเลข ซึ่งเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาเท่ากัน ส่วน “ริต้า 28” และ “ฟีมีน 30” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาย่อมเยากว่าเล็กน้อยค่ะ

blank

มาร์วีลอน (Marvelon)

blank

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

blank

ริต้า 28 (Rita 28)

blank

ฟีมีน 30 (Femine 30)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

80 – 90 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาร์วีลอน 28”, วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 28” และ วิธีรับประทานยาคุม “ฟีมีน 30”)