ยาคุม “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) และ “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28)

ยาคุมเลสซิลอน21 และ เลสซิลอน28

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                ยาคุม “เลสซิลอน” มีอยู่ 2 รูปแบบนะคะ กล่องสีแดง ก็คือ “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และกล่องสีฟ้า ก็คือ “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

                ทั้ง 2 รูปแบบมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันค่ะ แต่จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความถนัดของแต่ละคน

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “เลสซิลอน 21” และ “เลสซิลอน 28”

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาวทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว 21 เม็ดแรกในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยาสีขาว 7 เม็ดสุดท้าย ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                เมื่อเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง “เลสซิลอน 21” และ “เลสซิลอน 28” เหมือนกันทั้งสี, ขนาด และรูปร่าง ซึ่งตัวยาฮอร์โมนในแต่ละเม็ดจะมี Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมอยู่กับ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาคุมทั้ง 2 รูปแบบนี้จึงไม่แตกต่างกัน

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ของ “เลสซิลอน 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ

                (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมเลสซิลอน 21, ยาคุมเลสซิลอน 28)

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “เลสซิลอน 21” และ “เลสซิลอน 28”

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 วัน) แล้วให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเลสซิลอน 21)            

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเลสซิลอน 28)

 

                การใช้ “เลสซิลอน 21” สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยง่าย ด้วยการดู “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน ว่าเม็ดยานั้นตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน

                อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้วและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ผู้ใช้ก็อาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ซึ่งหากเริ่มยาคุมแผงใหม่ช้าเกินไป ก็จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่อง

 

                ซึ่งการใช้ “เลสซิลอน 28” จะช่วยลดปัญหาลืมต่อยาคุมแผงใหม่ได้ดี เพราะผู้ใช้เคยชินกับการรับประทานยาคุมทุกวัน โดยรับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่างดังกล่าว

                แต่ในทางกลับกัน ก็เสี่ยงที่จะใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาด หรืออาจลืมรับประทานเป็นบางวัน เพราะตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก เนื่องจาก “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผง อาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน และไม่ทราบว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์

 

                “เลสซิลอน 21” และ “เลสซิลอน 28” มีราคาเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่ได้แตกต่างกัน สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ แนะนำให้ใช้ “เลสซิลอน 28” ซึ่งต้องรับประทานติดต่อกันทุกวัน ส่วนผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็ควรเลือกใช้ “เลสซิลอน 21” ซึ่งสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

 

 

                การแยกสีอย่างชัดเจนระหว่าง “เลสซิลอน 21” และ “เลสซิลอน 28” ช่วยป้องกันความสับสนหรือการซื้อผิดรูปแบบได้ อย่างไรก็ตาม การที่ยังหาซื้อได้ยากกว่ายี่ห้อดั้งเดิม อาจทำให้ร้านยาบางที่มีไม่ครบทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งถ้าไม่มีรูปแบบเดิมที่เคยใช้ และไม่ต้องการจะเปลี่ยนยี่ห้อ ก็สามารถใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อนได้ ดังนี้

 

  1. การเปลี่ยนจาก “เลสซิลอน 21” ไปเป็น “เลสซิลอน 28”

                เมื่อรับประทาน “เลสซิลอน 21” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “เลสซิลอน 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “เลสซิลอน 28” ไปเป็น “เลสซิลอน 21”

                เมื่อรับประทาน “เลสซิลอน 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “เลสซิลอน 21” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

               

 

                มีเคล็ดลับช่วยจำสำหรับผู้ใช้ “เลสซิลอน 21” ที่กังวลว่าจะลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด ก็คือ ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันอังคาร ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ จากนั้นก็เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารนั่นเอง

 

                ส่วนผู้ใช้ “เลสซิลอน 28” ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด มีเคล็ดลับช่วยจำ ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้าไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือเปล่า ก็สามารถไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบได้

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันอังคาร เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 17 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันอังคาร เม็ดที่ 15 ก็จะต้องตรงกับวันอังคารด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 17 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันพฤหัสบดีนั่นเอง