หาซื้อ Marvelon 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

                “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ จำนวน 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก จำนวน 7 เม็ดในแผง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ

 

                ในกรณีที่หาซื้อ “มาร์วีลอน 28” ไม่ได้ ยาคุมแบบ 28 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ก็คือ “ฟีมีน 30” (Femine 30) และ “ริต้า 28” (Rita 28) ค่ะ

 

                ซึ่ง “ฟีมีน 30” อาจมีความแตกต่างกันบ้างหากพิจารณาจากเม็ดยาในแผง นั่นคือ ในขณะที่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “มาร์วีลอน 28” จะมีขนาดใหญ่กว่า “เม็ดยาหลอก” แต่กลับตรงกันข้ามกับ “ฟีมีน 30” ที่ “เม็ดยาหลอก” จะมีขนาดใหญ่กว่า “เม็ดยาฮอร์โมน”

                แม้ว่าจะมีขนาดที่ต่างกัน แต่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ ก็ใช้ตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนในขนาดที่เท่ากัน ดังนั้น คุณสมบัติทางยาจึงไม่ได้แตกต่างกันเลย

 

                แล้วคุณผู้อ่านสงสัยบ้างหรือไม่คะว่า… ถ้าไม่แตกต่างกัน ทำไมตัวเลขที่ต่อท้ายชื่อจึงไม่เหมือนกัน???

 

                นั่นก็เพราะ ที่มาของตัวเลข 28 ที่อยู่ต่อท้ายชื่อของ “มาร์วีลอน 28” มาจาก รูปแบบการใช้หรือจำนวนเม็ดยาในแผงค่ะ

                เนื่องจากยาคุมมาร์วีลอนมีจำหน่ายทั้ง 2 รูปแบบ โดยที่รูปแบบ 21 เม็ดจะใช้ชื่อว่า “มาร์วีลอน” ส่วนรูปแบบ 28 เม็ด ก็ใส่ตัวเลข 28 มาเน้นย้ำให้ผู้ใช้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเป็น “มาร์วีลอน 28”

                แต่สำหรับยาคุมฟีมีน มีอยู่รูปแบบเดียวก็คือ 28 เม็ด ผู้ผลิตใส่ตัวเลข 30 มาต่อท้ายเป็น “ฟีมีน 30” เพื่อแทนความหมายว่าในเม็ดยาฮอร์โมนของยาคุมยี่ห้อนี้ มีปริมาณเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 30 ไมโครกรัม (หรือเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัม) เป็นการเน้นที่คุณสมบัติของยาคุมนั่นเอง

                ดังนั้น “มาร์วีลอน 28” และ “ฟีมีน 30” ที่เป็นยาคุมรูปแบบ 28 เม็ดเหมือนกัน และมีปริมาณ Ethinyl estradiol ในเม็ดยาฮอร์โมนอยู่เม็ดละ 30 ไมโครกรัมเท่ากัน จึงใช้ตัวเลขที่ต่างกันนะคะ

 

 

                ส่วน “ริต้า 28” นั้น รูปลักษณ์ของเม็ดยา, สีของแผงยา รวมไปถึงการใช้ตัวเลขต่อท้ายชื่อ จะมีลักษณะที่คล้ายกับ “มาร์วีลอน 28”

 

 

                อย่างไรก็ตาม ทั้ง “มาร์วีลอน 28”, “ฟีมีน 30” และ “ริต้า 28” ล้วนเรียงลำดับเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” จาก 1 ไปถึง 28 เหมือนกัน อีกทั้งยังเรียงลำดับเม็ดยาไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 แถว จึงน่าจะง่ายสำหรับผู้ที่ต้องเปลี่ยนไปใช้อีกยี่ห้อหนึ่งทดแทนยี่ห้อเดิม

blank

 

                “ฟีมีน 30” และ “ริต้า 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาถูกกว่า “มาร์วีลอน 28” ที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ

                โดย “มาร์วีลอน 28” มีราคาประมาณ 100 – 130 บาท ส่วน “ฟีมีน 30” และ “ริต้า 28” มีราคาประมาณ 80 – 90 บาทค่ะ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ฟีมีน 30”, วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 28”)

 

 

                อย่างไรก็ตาม ถ้าหาซื้อ “ฟีมีน 30” หรือ “ริต้า 28” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันกับ “มาร์วีลอน 28” ก็คงต้องเปลี่ยนจากยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด ไปใช้ “มาร์วีลอน” หรือ “ริต้า 21” ที่เป็นยาคุมรูปแบบ 21 เม็ดแทนแล้วนะคะ

                ซึ่งผู้ที่เคยใช้แต่ “มาร์วีลอน 28” เมื่อเปลี่ยนมาเป็น “มาร์วีลอน” หรือ “ริต้า 21” ก็ต้องปรับความคุ้นชิน 2 เรื่องค่ะ

                อย่างแรกก็คือ ลำดับการใช้จะเปลี่ยนจากการเรียงตามตัวเลข 1 – 28 ไปเป็น ให้แกะเม็ดใดก็ได้ในแผงที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วรับประทานต่อตามลำดับนั้นไปจนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

                และอย่างที่สอง เมื่อไม่มีเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 ที่เป็น “เม็ดยาหลอก” ให้ใช้แล้ว หลังรับประทาน “มาร์วีลอน” หรือ “ริต้า 21” ครบทั้งแผง 21 เม็ด ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนที่จะต่อยาคุมแผงถัดไป

blank

                ซึ่งการเว้นว่างดังกล่าว ก็ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา ไม่ต่างไปจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” วันละเม็ด รวม 7 วัน ของผู้ที่ใช้ “มาร์วีลอน 28” นั่นเองนะคะ

 

                ทั้ง “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาที่เท่ากัน คือ 100 – 130 บาท ส่วน “ริต้า 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาย่อมเยากว่า คือ 80 – 90 บาทค่ะ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาร์วีลอน”, วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 21”)