วิธีรับประทานยาคุม “ซาชา” (Sasha)

วิธีรับประทานยาคุมซาชา

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2022

                เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของยาคุม “ซาชา” จะมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมดค่ะ นั่นคือในแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                ไม่ว่าจะแกะเม็ดใดมาใช้ก่อน และจะใช้ตามศรหรือย้อนศร ก็ให้ผลไม่แตกต่างกันนะคะ

                อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก ผู้ผลิตได้ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง รวมถึงมีลูกศรแสดงลำดับการใช้ จึงแนะนำให้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมวันจันทร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “จ” มาใช้ ซึ่งในแผงจะมีอยู่ 3 ตำแหน่ง และผู้ใช้สามารถเลือกจากตำแหน่งใดมาใช้ก่อนก็ได้ เพราะเมื่อใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ ก็จะวนกลับมาหาจุดเริ่มต้นที่เลือกไว้ และได้รับยาครบทั้ง 21 เม็ดเหมือนกันค่ะ

 

                ตามภาพตัวอย่าง จะเลือกใช้เม็ด “จ” ที่แถวบนของแผงมาใช้ก่อน แล้วก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับที่เลือกไว้ ไปจนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด

 

                เมื่อรับประทานหมดแล้ว ก็ให้เว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน เพื่อให้ประจำเดือนมานะคะ

                ยกตัวอย่าง ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอาทิตย์ ก็ให้เว้นว่างต่อในวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ แล้วต่อยาคุมแผงใหม่ในวันจันทร์

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “ซาชา” จะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นได้เล็กน้อยค่ะ

 

                ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ทันทีที่ประจำเดือนมา ถ้ายังเว้นว่างไม่ครบ 7 วันนะคะ เพราะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่จะทำให้ระยะห่างของประจำเดือนในแต่ละรอบสั้นกว่าที่ควรจะเป็น นั่นคือ แทนที่จะมีประจำเดือนมาทุก 28 วันโดยประมาณ ก็จะกลายเป็นว่ามีประจำเดือนมาเร็วกว่านั้นมาก

                ซึ่งหากทำเป็นประจำ ในรอบปีก็จะต้องเสียเลือดบ่อยครั้ง และสิ้นเปลืองค่ายาคุมรายเดือนหลายแผง มากกว่าผู้ที่ต่อยาคุมตรงตามกำหนดค่ะ

 

                แต่ก็ไม่ควรรอให้ประจำเดือนหายดีก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ เพราะถ้าประจำเดือนมานานหลายวัน ก็จะทำให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป และทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง

                ผู้ที่ใช้ยาคุม “ซาชา” ควรจะมี “ช่วงที่ได้รับฮอร์โมน” นาน 21 วัน จากการรับประทานยาคุมวันละเม็ดติดต่อกันจนครบทั้งแผง และควรจะมี “ช่วงที่ปลอดฮอร์โมน” นาน 7 วัน หลังจากที่ใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้ว

                ประจำเดือนปกติควรจะมานาน 3 – 7 วันค่ะ และเนื่องจากประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง ดังนั้น เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้ว ผู้ใช้บางรายอาจยังมีประจำเดือนอยู่นะคะ ซึ่งหากเว้นว่างต่อไปจนกว่าประจำเดือนจะหายดี ก็จะทำให้มี “ช่วงที่ปลอดฮอร์โมน” นานกว่า 7 วัน และเสี่ยงที่จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะ

                ดังนั้น เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้ว แม้ว่าประจำเดือนจะยังไม่หายดี ก็ควรต้องต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดเพื่อให้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ