หาซื้อ Lermera ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเลอร์เมร่าได้

                “เลอร์เมร่า” (Lermera) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรืออาจเรียกว่า d-norgestrel) อีก 0.15 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “เลอร์เมร่า” ไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิมและเป็นรูปแบบ 21 เม็ดเหมือนกัน ก็สามารถใช้ “ดิออร์รา 21” (Diora 21) หรือ “นอร์เกสเต้” (Norgeste) แทนได้นะคะ

 

                ทั้ง “เลอร์เมร่า”, “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” ล้วนเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยที่ “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” จะมีราคาใกล้เคียงกัน คือ ประมาณแผงละ 50 – 80 บาท ซึ่งย่อมเยากว่า “เลอร์เมร่า”

                อย่างไรก็ตาม การสืบค้นข้อมูล ณ วันที่เขียนบทความ พบว่าจากทั้ง 3 ยี่ห้อที่กล่าวมา “ดิออร์รา 21” เป็นยี่ห้อที่หาซื้อได้ง่ายที่สุด เนื่องจากมีจำหน่ายในร้านยาเกือบทุกแห่ง

                ยาคุมทั้ง 3 ยี่ห้อนี้ จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง เพื่อให้ผู้ใช้แกะมารับประทานตรงตามวันที่ใช้จริง โดยที่ “เลอร์เมร่า” และ “ดิออร์รา 21” จะเรียงลำดับวนตามเข็มนาฬิกา ส่วน “นอร์เกสเต้” จะเรียงลำดับวนทวนเข็มนาฬิกา

                ไม่ว่าจะมีการเรียงลำดับเม็ดยาในทิศทางเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ตำแหน่งของเม็ดยาในแผงก็ไม่ได้ตรงกันไปทั้ง 21 เม็ดนะคะ จึงอาจสร้างความสับสนได้บ้างเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม แต่ถ้าผู้ใช้ตรวจสอบตัวย่อของวันที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยา ก็สามารถป้องกันปัญหาการรับประทานผิดหรือย้อนศรได้ค่ะ

                และเนื่องจากเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเปลี่ยนจาก “เลอร์เมร่า” ไปใช้ “ดิออร์รา 21” หรือ “นอร์เกสเต้” ก็ตาม เมื่อรับประทานจนหมดแผงแล้ว ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างนะคะ ซึ่งถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนควรจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาหลังจากที่รับประทานยาคุมหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                (อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ดิออร์รา 21”)

                (อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “นอร์เกสเต้”)

 

                แต่ถ้าไม่สามารถหาซื้อ “ดิออร์รา 21” หรือ “นอร์เกสเต้” มาใช้แทน “เลอร์เมร่า” ได้ ก็ยังมียาคุมสูตรเดียวกัน (นั่นคือ ใช้ฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนใน “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้ง 21 เม็ดเท่ากัน) ให้เลือกใช้แทนได้หลากหลายยี่ห้อเลยค่ะ ได้แก่ “แอนนา” (Anna), “อาร์เดน” (R-den), “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED), “ดิออร์รา 28” (Diora 28), “โซฟี่ 28” (Sophie 28), “ริเกวิดอน” (Rigevidon) และ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) เป็นต้น

                ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ “เลอร์เมร่า” แล้ว สามารถสรุปคุณสมบัติและวิธีการใช้ได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้            

แอนนา และ อาร์เดน

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ลูกศรแสดงลำดับการใช้”

–          ให้เริ่มรับประทานจากจุดเริ่มต้น (ที่กำกับด้วยลูกศรขนาดใหญ่) แล้วใช้เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ

–          เม็ดยา 3 แถวบน รวม 21 เม็ด คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ส่วนเม็ดยาแถวล่างสุด รวม 7 เม็ด คือ “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาแผงละ 30 – 40 บาท โดยประมาณ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “แอนนา”)

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “อาร์เดน”)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว., ดิออร์รา 28, โซฟี่ 28

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28

–          ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดยาลำดับที่ 1 แล้วใช้เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดยาลำดับที่ 28

–          เม็ดยาลำดับที่ 1 – 21 คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ส่วนเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 คือ “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยาที่ผลิตในประเทศ มีราคาโดยประมาณดังนี้ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” 25 – 35 บาท, “ดิออร์รา 28” 50 – 80 บาท และ “โซฟี่ 28” 85 – 100 บาท

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”)

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โซฟี่ 28”)

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ดิออร์รา 28”)

blank

ริเกวิดอน

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28

–          ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดยาลำดับที่ 1 แล้วใช้เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดยาลำดับที่ 28

–          แถวของเม็ดยาจะเรียงลำดับจากล่างขึ้นบน (ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่เรียงจากบนลงล่าง)

–          เม็ดยาลำดับที่ 1 – 21 คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ส่วนเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 คือ “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นตัวยาเสริมธาตุเหล็ก/บำรุงเลือด

–          ใช้จนครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

–          เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแผงละ 60 – 80 บาทโดยประมาณ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ริเกวิดอน”)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว.

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          ในแผงระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          ให้เริ่มใช้จากส่วนที่อยู่ในแถบสีแดง โดยเลือกเม็ดยาให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง แล้วใช้ต่อตามลำดับดังกล่าว

–          เม็ดยาสีเหลือง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ส่วนเม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาหลอก” ที่เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

–          เนื่องจากเม็ดแรก ๆ ที่รับประทาน อาจเป็นเพียงเม็ดแป้ง ผู้ที่เริ่มใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แผงแรก จึงควรตระหนักว่าอาจไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องในช่วงแรกที่เปลี่ยนยาคุม

–          ใช้ครบ 28 เม็ดแล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันถัดมา หรืออาจใช้จนครบแถบสีเขียวในแผง แล้วเริ่มรับประทานเม็ดแรกในแถบสีแดงของแผงถัดไป

–          เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแผงละ 65 – 69 บาทโดยประมาณ

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.”)

 

                ไม่ว่าจะเปลี่ยนจาก “เลอร์เมร่า” ไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดยี่ห้อใดก็ตามที่กล่าวไปข้างต้น หากใช้ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนของผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ควรจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” นะคะ โดยประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่ใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยค่ะ